Підсистема подачі декларацій доброчесності прокурора

Вхід в персональний кабінет

Для роботи системи необхідно запустити Агент ЄСКО.
Для завантаження додатку ви можете скористатися цим посиланням: Агент ЄСКО.
Інформація щодо встановлення та використання Агенту ЄСКО описано в інструкції користувача.
зазвичай його назва "Key-6.dat" або файл з розширенням: *.pfx, *.pk8, *.zs2, *.jks

Інформація про особистий ключ